Scholen

Dilemma 14/18
Een actief inleefspel waarbij de deelnemers kennismaken met het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een stadsspel met actieve opdrachten, moeilijke dilemma’s en een spannend einde! Door groepsopdrachten tot een goed einde te brengen en verscheurende keuzes te maken bij bepaalde dilemma’s, maken de leerlingen kennis met het dagelijkse leven tijdens deze periode, met hierbij de focus op de gewone burger in plaats van de soldaten. Ze verplaatsen zich in hun personage, wat zorgt voor een intensere beleving van het spel.

Praktisch:
September-december 2018, duur 2 uur
Stadscentrum Halle
Gratis via cultuurcentrum ’t Vondel
Meer informatie: www.scholen.vondel.be